fbpx

FAQ Pemilihan 2022

Semua perincian di sini tertakluk kepada perubahan dan ketetapan oleh pihak Jawatankuasa Pemilihan Parti (JPP)

Perkara 47.3 Perlembagaan Parti menyatakan “Selain jika diperuntukan oleh Perlembagaan ini, Pemilihan Parti hendaklah dipanggil oleh Majlis Pimpinan Pusat setiap tiga (3) tahun sekali. Majlis Pimpinan Pusat boleh mengawalkannya atau menangguhkannya bagi suatu tempoh tidak lebih dari enam (6) bulan dari tarikh pemilihan yang sepatutnya diadakan”

 

Oleh itu Majlis Pimpinan Pusat (MPP) Keadilan telah memutuskan untuk memanggil Pemilihan Keadilan mengikut tarikh yang telah ditetapkan

 

Muat turun Pekeliling di sini :
Pekeliling SUA Pemilihan Parti 2022

Mengikut Pekeliling Setiausaha Agung bertarikh 22 Februari 2022, Pemilihan Parti bagi sesi 2022-2025 akan berlangsung bermula 22 Februari 2022 sehingga tamat pengundian pada 18 Mei 2022. Berikut tarikh-tarikh penting Pemilihan :

 

PENCALONAN PERINGKAT CABANG :

8 APRIL 2022 – 10 APRIL 2022

 

PENCALONAN JAWATAN PUSAT :

11 APRIL 2022

 

PENGUNDIAN BERMULA :

13 MEI 2022

 

HARI AKHIR PENGUNDIAN :

18 MEI 2022

PERTANDINGAN PERINGKAT CABANG

Peringkat Cabang : 18 Jawatan

(1) Ketua Cabang, (1) Timbalan Ketua Cabang, (1) Naib Ketua Cabang, (15) AJK Cabang

 

AMK Cabang : 18 Jawatan

(1) Ketua AMK Cabang, (1) Timbalan Ketua AMK Cabang, (1) Naib Ketua AMK Cabang, (15) AJK AMK Cabang

 

Wanita Cabang : 10 Jawatan

(1) Ketua Wanita Cabang, (1) Timbalan Ketua Wanita Cabang, (1) Naib Ketua Wanita Cabang, (7) AJK Wanita Cabang

 

PERTANDINGAN PERINGKAT PUSAT

 

AMK : 25 Jawatan

(1) Ketua AMK, (1) Timbalan Ketua AMK, (3) Naib Ketua AMK, (20) Ahli Majlis Pimpinan AMK

 

Wanita : 25 Jawatan

(1) Ketua Wanita, (1) Timbalan Ketua Wanita, (3) Naib Ketua Wanita, (20) Ahli Majlis Pimpinan Wanita Pusat

 

Majlis Pimpinan Pusat (MPP) : 26 Jawatan

(1) Presiden, (1) Timbalan Presiden, (4) Naib Presiden, (20) Ahli Majlis Pimpinan Pusat

Semua anggota parti yang berdaftar sebelum atau pada 31 Januari 2022 layak mengundi dalam pemilihan kali ini. Ini bermakna mana-mana anggota parti yang menyertai (daftar masuk) parti selepas 31 Januari 2022 tidak layak untuk mengundi.

SYARAT TAMBAHAN UNTUK AMK:

 

Hanya anggota AMK boleh mengundi bagi mana-mana jawatan AMK yang dipertandingkan. Oleh itu semua anggota parti yang lahir pada 1 Januari 1988 dan ke atas adalah anggota AMK yang layak mengundi bagi mana-mana jawatan AMK yang dipertandingkan dalam Pemilihan 2022

Pihak JPP akan mengguna pakai Daftar Anggota sehingga 31 Januari 2022

SYARAT AM kelayakan bertanding :

 1. Mesti merupakan anggota parti
 2. Telah menjelaskan Yuran Keanggotaan
 3. Telah menjadi anggota parti sekurang-kurangnya 12 bulan daripada tarikh akhir kelulusan anggota iaitu 31 januari 2022. Ini bermakna individu yang menjadi anggota parti selepas 31 Januari 2021 masih belum layak untuk bertanding.

 

SYARAT KHAS TAMBAHAN BAGI JAWATAN AMK

 1. Perlu memenuhi SYARAT AM di atas
 2. Hanya anggota parti yang berusia 34 tahun dan ke bawah layak bertanding bagi apa-apa jawatan AMK samada di peringkat Pusat mahupun Cabang. Ini bermakna hanya anggota yang lahir pada 1 Januari 1988 dan ke atas layak untuk bertanding apa-apa jawatan AMK.

Tidak, kerana pada tahun Pemilihan anda dianggap telah berusia 35 tahun. Hanya anggota yang lahir pada 1 Januari 1988 dan ke atas sahaja yang layak bertanding apa-apa jawatan dalam AMK. Perkara ini adalah berdasarkan Perkara 5.1 Peraturan Tetap AMK 2014 yang menyatakan “Semua anggota parti yang tidak akan mencapai usia tiga puluh lima (35) pada 31 Disember tahun berkenaan adalah menjadi anggota Angkatan Muda.”

Bagi anggota yang berhasrat untuk bertanding dalam Pemilihan kali ini, yuran pertandingan adalah seperti berikut :

 

 • Presiden : RM20,000
 • Timbalan Presiden : RM15,000
 • Naib Presiden : RM10,000
 • Ahli Majlis Pimpinan Pusat : RM7,500

 

 • Ketua AMK Pusat : RM10,000
 • Timbalan Ketua AMK Pusat : RM8,000
 • Naib Ketua AMK Pusat : RM6,000
 • Ahli Majlis Pimpinan AMK Pusat : RM3,000

 

 • Ketua Wanita Pusat : RM10,000
 • Timbalan Ketua Wanita Pusat : RM8,000
 • Naib Ketua Wanita Pusat : 6,000
 • Ahli Majlis Pimpinan Wanita Pusat : RM3,000

 

 • Ketua Cabang : RM 600
 • Timbalan Ketua Cabang : RM200
 • Naib Ketua Cabang : RM150
 • Ahli Jawatankuasa Cabang : RM60

 

 • Ketua AMK Cabang : RM150
 • Timbalan Ketua AMK Cabang : RM90
 • Naib Ketua AMK Cabang : RM60
 • Ahli Jawatankuasa AMK Cabang : RM30

 

 • Ketua Wanita Cabang : RM150
 • Timbalan Ketua Wanita Cabang : RM90
 • Naib Ketua Wanita Cabang : RM60
 • Ahli Jawatankuasa AMK Cabang : RM30

Pemilihan kali ini akan dijalankan secara hybrid iaitu secara Online dan Fizikal di pusat pengundian.

 

Jawatankuasa Pemilihan Parti (JPP) akan menetapkan hari pengundian bagi setiap Cabang.

 

Anggota perlu mengundi mengikut hari yang ditetapkan bagi cabang masing-masing.

 

Masa pengundian yang ditetapkan adalah 7 jam.

Sebagai contohnya, Cabang Selayang ditetapkan untuk mengundi pada hari 15 Mei 2022, maka seluruh anggota Cabang Selayang boleh dan perlu mengundi pada 15 Mei 2022 bermula jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang (7 jam)

Anggota boleh mengundi secara dalam talian menggunakan aplikasi yang akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pemilihan Parti (JPP).

 

Aplikasi tersebut boleh dimuat turun melalui pautan ini :

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.keadilanrakyat.pkr

 

Melalui pengundian online, anggota parti boleh mengundi dari rumah tanpa perlu ke pusat pengundian

 

Anggota perlu mengundi mengikut hari dan tempoh masa yang ditetapkan bagi cabang masing-masing.

JPP juga akan menyediakan pusat pengundian di setiap Cabang.

 

Anggota perlu mengundi menggunakan tablet yang disediakan di pusat pengundian mengikut tatacara yang ditetapkan oleh JPP

 

Anggota perlu mengundi mengikut hari dan tempoh masa yang ditetapkan oleh JPP bagi cabang masing-masing.

Pemilihan Keadilan kali ini akan terbahagi kepada 2 kategori.

 

Kategori A :  Jawatan Utama Pusat, Jawatankuasa Cabang, Jawatankuasa AMK Cabang, Jawatankuasa Wanita Cabang – 62 jawatan

 1. Presiden, Timbalan Presiden, (4) Naib Presiden
 2. Ketua AMK Pusat, Timbalan Ketua AMK Pusat, (3) Naib Ketua AMK Pusat
 3. Ketua Wanita Pusat, Timbalan Ketua Wanita Pusat, (3) Naib Ketua Wanita Pusat
 4. Ketua Cabang, Timbalan Ketua Cabang, Naib Ketua Cabang, (15) AJK Cabang
 5. Ketua AMK Cabang, Timbalan Ketua AMK Cabang, Naib Ketua AMK Cabang, (15) AJK AMK Cabang
 6. Ketua Wanita Cabang, Timbalan Ketua Wanita Cabang, Naib Ketua Wanita Cabang, (7) AJK Wanita Cabang.

Kategori B : Ahli Majlis Pimpinan Pusat – 60 jawatan

 1. (20) Ahli Majlis Pimpinan Pusat
 2. (20) Ahli Majlis Pimpinan AMK
 3. (20) Ahli Majlis Pimpinan Wanita Pusat

Bagi Kategori A, pengundian akan dijalankan secara 1 anggota 1 undi iaitu melalui pengundian Online atau Fizikal. Oleh itu setiap anggota parti akan mengundi untuk 62 jawatan kategori A mengikut proses pengundian Online atau Fizikal yang ditetapkan oleh JPP.

 

Bagi Kategori B, pengundian akan dibuat oleh Perwakilan di Kongres Nasional AMK, Kongres Nasional Wanita dan Kongres Nasional Keadilan yang akan berlangsung pada Jun 2022.

Setiap AMK Cabang akan menghantar 9 Perwakilan ke Kongres Nasional Tahunan AMK

 

9 orang ini adalah :

 • 5 pemegang jawatan utama AMK Cabang (Ketua AMK Cabang, Timbalan Ketua AMK Cabang, (1) Naib Ketua AMK Cabang + (2) Naib Ketua AMK Cabang dilantik.
 • 4 Perwakilan yang dipilih dalam Mesyuarat Agung Tahunan AMK Cabang

 

Oleh itu, Perwakilan bagi Kongres Nasional Tahunan 2022 adalah seperti berikut :

 • Ketua AMK Cabang yang menang pemilihan 2022
 • Timbalan Ketua AMK Cabang yang menang pemilihan 2022
 • Naib Ketua AMK Cabang yang menang pemilihan 2022
 • (2) Naib Ketua AMK Cabang yang baru dilantik selepas pemilihan 2022
 • (4) Perwakilan yang dipilih dalam Mesyuarat Agung Tahunan AMK Cabang 2022

 

Ketua AMK Cabang yang baru menang perlu segera mengadakan mesyuarat untuk melantik 2 orang Naib Ketua AMK Cabang bagi melengkapkan 5 jawatan utama yang secara automatik menjadi Perwakilan.

 

Hanya Perwakilan yang hadir mengikut tempoh masa pendaftaran Kongres Nasional Tahunan AMK akan layak mengundi. Perwakilan yang tidak hadir atau mendaftar lewat melebihi tempoh pendaftaran akan hilang kelayakan untuk mengundi.

Jika anda seorang anggota anggota AMK (Lelaki), maka jawatan-jawatan ini perlu anda undi dalam aplikasi Online atau di pusat pengundian fizikal :

 

 • Ketua Cabang
 • Timbalan Ketua Cabang
 • Naib Ketua Cabang
 • 15 AJK Cabang

 

 • Ketua AMK Cabang
 • Timbalan Ketua AMK Cabang
 • Naib Ketua AMK Cabang
 • 15 AJK AMK Cabang

 

 • Ketua AMK Pusat
 • TImbalan Ketua AMK Pusat
 • (3) Naib Ketua AMK Pusat

 

 • Presiden
 • Timbalan Presiden
 • (4) Naib Presiden

Jika anda seorang anggota Wanita dan juga merupakan anggota AMK, maka jawatan-jawatan ini perlu anda undi dalam aplikasi Online atau di pusat pengundian fizikal :

 

 • Ketua Cabang
 • Timbalan Ketua Cabang
 • Naib Ketua Cabang
 • 15 AJK Cabang

 

 • Ketua AMK Cabang
 • Timbalan Ketua AMK Cabang
 • Naib Ketua AMK Cabang
 • 15 AJK AMK Cabang

 

 • Ketua Wanita Cabang
 • Timbalan Ketua Wanita Cabang
 • Naib Ketua Wanita Cabang
 • (7) AJK Wanita Cabang

 

 • Ketua AMK Pusat
 • TImbalan Ketua AMK Pusat
 • (3) Naib Ketua AMK Pusat

 

 • Ketua Wanita Pusat
 • Timbalan Ketua Wanita Pusat
 • (3) Naib Ketua Wanita Pusat

 

 • Presiden
 • Timbalan Presiden
 • (4) Naib Presiden

FAQ ini disediakan oleh Sekretariat AMK Malaysia

Angkatan Muda Keadilan (AMK)
A-2-09, Merchant Square
No. 1, Jalan Tropicana Selatan 1
47410 Petaling Jaya

@copyrights Angkatan Muda Keadilan Malaysia